Skrotning och bÀrgning av skrotbilar

FörutsÀttningar
En speciell avdelning inom LÀnsstyrelsen utfÀrdar de tillstÄnd som krÀvs för att verka inom
bilskrotningsomrÄdet.
Bilskrotningsföretag auktoriseras med förordningar och regler utgivna i ”Bilskrotningsförordningen
Denna kan i sin helhet hÀmtas och studeras i Google. Bilskrot Göteborg/hÀmtning av skrotbilar gratis Den lokala Miljöavdelningen kontrollerar
kontinuerligt att det auktoriserade skrotningsföretaget lever upp till stÀllda krav.

Transport av skrotbilar faller under avfallsförordningens and 38 farligt avfall som i detta fallet Àr
transport av uttjÀnta fordon.
Uppföljning och kontroll anförtros trafikpolisen, som med sin starkt reducerade personal inte
prioriterar hÀndelser pÄ vÄra vÀgar speciellt högt. Och det resulterar naturligtvis i att det finns
stora brister i denna del av bilskrotningshanteringen.
De auktoriserade bilskrotningsföretagens hÄrda kontinuerliga uppföljningar av Miljöavdelningar
kontra den slapphÀnta kontrollen av hantering av farligt avfall pÄ vÄra vÀgar Àr ett exempel pÄ
den allt mer ifrÄgasatta försöket att hÄlla ordning i vÄrt samhÀlle.

LĂ€nsstyrelsens krav
Ett företag som uppfyller kraven erhÄller ett tillstÄnd som registreras pÄ företagets organisations- nummer och Àr dÀrför enkelt att kontrollera. Det Àr vanligt att ett auktoriserat transportföretag
visar sin behörighet pÄ sin hemsida pÄ Google. SÄ dÀrför Àr det Àven hÀr enkelt att skaffa fram
hela underlaget genom sÄdan lÀnk.
GenomgÄende krav för hantering av farligt avfall Àr personalens kunskap i den specifika delen
av farligt avfall. I detta fall att hantera en inte sanerad skrotbil, som efter ett lÀngre uppehÄll
kan ha stora lÀckageproblem med giftiga vÀtskor eller gaser.
LÀnsstyrelsen krÀver att transportföretaget skall ha visat god ekonomi samt att en speciell
ansvarsförsÀkring tecknas. Detta för att kunna tÀcka den kostnad som kan uppstÄ vid transporter
av inte sanerade skrotbilar. Den extra försÀkringen skall garantera att allt som inte ingÄr i den
obligatoriska trafikförsÀkringen ingÄr i densamma om nÄgot skulle intrÀffa pÄ vÀg till en
auktoriserad bilskrotning.

Sammanfattning
Hela kedjan i branschen för Ätervinning av av skrotbilar tycks vara vÀl styrd och bevakad sÄ att
lagar och förordningar följes.
Det Àr bara i den kanske miljöfarligaste delen i kedjan, nÀmligen transporten, som kontroll och
uppföljning fallerar.
Om inte polisen av kÀnd anledning inte klarar av dessa moment borde den framgÄngsrika sam-
arbetsgruppen bilproducenter, som sÄ framgÄngsrikt lyckats att under senare Är ökat Ätervinning
frÄn 85% till det nya satta mÄlet av 95%. Gruppens sammansÀttning allt frÄn tillverkare till
Ätervinnare borgar för att preciserade krav kommer att följas.
Il n'y a pas de commentaire sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]